PÁXINA DE RECURSOS   En castellano ►


TRATAMENTO E AXUSTE DE TEXTOS DIXITALIZADOS

Os documentos impresos convertidos en imaxe dixital, en especial os máis antigos, poden precisar retoques para mellorar o seu aspecto e lexibilidade ou para reparar danos. Os métodos baséanse en recursos que xa temos visto e aplicado en imaxes de tipo fotográfico, pero teñen bastantes particularidades, polo que ao principio pode parecer que mellorar un manuscrito vello escaneado é demasiado complicado.

Evitar as transparencias
Un dos trucos que debemos coñecer cando nos dedicamos a escanear documentos é evitar que se transparente a outra cara da folla. Se vemos as letras ou ilustracións da página seguinte, é porque o papel é moi fino e unha parte da luz que nos chega está sendo reflectida pola segunda folla logo de atravesar a primeira. Para bloquear esta luz parásita, hai que colocar detrás da folla a escanear algo negro, como unha cartulina, ou aínda mellor: un deses separadores de poliéster que veñen nas libretas de aros. Eu sempre teño un á man debaixo do escáner.

t
Transparencias debidas ás cualidades do papel.

t
Cunha folla negra detrás, o fondo aparece máis uniforme
logo do escaneo, aínda que tamén lixeiramente máis escuro.

Axustar os niveis
Con documentos dixitalizados danse dous casos craramente diferentes: cando somente interesa o texto e, polo tanto, o fondo debe ser uniforme -en xeral, branco-, e cando queremos conservar a textura e tonalidade do papel.

No primeiro caso, o histograma típico dun texto escaneado ou fotografado amosa á dereita o fondo como unha grande morea de píxeles. Outro montón moito menos numeroso é o texto. A transición de negro a branco é rápida, polo que son escasos os píxeles intermedios.

O axuste normal consiste en cortar os brancos até deixar moi pouco da montaña, para acadar unha transición rápida pero non brusca (indicación 1 da figura). O regulador negro pode levarse até a metade do grupo máis escuro (indicación 2). Poida que estes movementos fagan que as letras do texto queden finas ou inconsistentes de máis, inconveniente que se pode arranxar desprazando o regulador gris un pouco á dereita (indicación 3).

t

Un manuscrito con texto caligráfico e papel con ton e textura terá un histograma un pouco diferente. Fondo e texto vense máis xuntos, porque a transición é máis continua. Neste segundo caso, o tratamento é máis variable, pero trátase de contrastar recortando somente os valores máis extremos (indicacións 1 e 2 da segunda figura), acrarando os grises medios para definir mellor o texto (indicación 3).

t

Sombras pola curvatura das páxinas
Cando un libro ten moitas páxinas e non podemos forzar a encadernación, é case imposibel evitar a curvatura cara o interior. Cunha cámara pódese combater valéndose de soportes especiais e iluminación múltiple, pero cun escáner temos un serio problema. Algunhas veces cúrvanse mesmo as últimas palabras das liñas de texto, co que a situación pode ser insalvable.

A maioría das veces créanse unhas zonas de sombra que resultan molestas para a lectura. Imos tratar un exemplo típico, empeorado ademáis polo feito de ter colocado o libro nunha fotocopiadora e digitalizado despois a copia:

t

Vémolo máis perto:

t

Hai diversos métodos para desfacerse do sombreado. Un deles consiste en superpoñer unha capa, enchela dun gris craro (30% de negro ou RGB 200,200,200) e poñela en modo Luz intensa.

t

O gris da capa pódese variar até que vexamos o fondo sen grises, aínda que algunhas palabras estarán seguramente a punto de desaparecer.

t

Isto podémolo arranxar coas opcións de capa: arrastramos o triángulo negro da Capa subxacente até que se lea todo o texto e separámolo mantendo pulsada a tecla Alt, para poder dar dous valores e que a transición non sexa brusca.

t

Algunhas zonas do fondo volven amosar restos de sombra gris. Tamén as letras destas zonas estarán seguramente máis escuras que o resto, así que podemos reforzar nelas o tratamento.

Para elo, duplicamos a capa gris, arrastrándoa ao símbolo de capa nova (indicación 1); creamos logo unha máscara para esta capa pulsando o correspondente símbolo (indicación 2), e finalmente enchemos a máscara de capa de negro. A capa será invisible.

t

Por fin, cun pincel semibrando (70% de dureza) de diámetro cómodo e opacidade moderada (40%) pintamos de branco sobre a máscara, dando algúns toques nas zonas problemáticas. O único que nos quedará será algún que outro punto negro, moito máis doado de eliminar cun tampón ou pincel de tamaño máis pequeno.

t

Enfocar o texto
A tinta vaise decolorando co tempo, polo que algúns textos son pouco lexibeis. Afortunadamente, poden reforzarse cunha máscara de enfoque apropiada:

t

Cun valor de Cantidade entre 100 e 150, indicamos uns valores de Radio e Umbral máis ben altos, que evitarán a influencia da textura da base.

Cun radio alto -máis de 6 píxeles- os puntos escuros do texto compáranse cunha boa cantidade de píxeles craros, xa que o fondo adoita ocupar máis do 90% do papel. O umbral alto, pola sua bamda, restrinxe o efecto ás zonas que xa son bastante máis escuras que o fondo. Se a tinta estivese moi esvaída, habería que baixar o umbral co custe de contrastar algo o fondo, cousa que non interesa.

t
t

As zonas de fondo distribuidas arredor das letras forman rebordos moi molestos. Para eliminalos hai que aplicar inmediatamente despois do enfoque unha transición ao modo Escurecer, conservando o efecto só no texto. De paso, regúlase a intensidade, xa que unhas páxinas pedirán menos reforzo que outras.

t
t

Se o programa que empregamos non dispón do comando Transición, pode duplicarse a capa no inicio do proceso e poñela logo en modo Escurecer. Mesmo con Transición pódese ter a precaución de duplicar a capa e poñer o resultado en modo Luminosidade, xa que un enfoque pode chegar a alterar as cores, creando tonalidadess intensas inexistentes no orixinal.

 

PÁXINA DE RECURSOS   En castellano ►