MODOS DE FUSIÓN

AND, OR, XOR LÓXICO

Motivos fractais

Os modos AND lóxico, OR lóxico e XOR lóxico de PhotoPaint realizan cálculos booleanos nos planos de bit da imaxe. Isto non os fai moi indicados para fotofrafía, porque crean posterizacións extranas e imprevisibles, pero con cousas máis regulares, como os degradados, proporciona motivos de xeometría fractal, que se reproduce a si mesma en distintos niveis.

Fagamos a proba, creando unha imaxe de 256x256 píxeles en escala de grises, que se enche cun degradado liñal:

O degradado é doado obtelo pulsando duas veces na ferramenta recheo, e editando a opción degradado.

A continuación tomamos a ferramenta selección, e duplicamos (Control+D) o obxeto ou capa. Prememos neel ata que aparezan os tiradores de rotación, e coa axuda da tecla Control, xiramos o duplicado 90 graos:

Ao facer isto é posible que o obxeto non permaneza ben centrado co fondo (é unha teima típica de PhotoPaint), e que teñamos que desprazalo algún píxel á dereita coas teclas de frecha.

A continuación poñemos o obxeto rotado en modo AND lóxico.

E veremos o seguinte motivo xeométrico. Este modo tende a escurecer, xa que o valor superior do resultado en cada plano de bit só é 1 cando o é nas duas imaxes superpostas. Nas outras tres posibilidades será 0.

Das catro partes en que se divide a imaxe, só é diferente a superior dereita. As outras tres son idénticas e máis escuras, e este esquema repprodúcese dentro de cada unha delas e das suas subdivisións:

Se poñemos o obxeto en modo OR lóxico, a condición será a contraria, así que o motivo tende a acrarar:

E se o poñemos en XOR lóxico, será simétrico, xa que o valor 1 supón coincidencia e o 0 diferencia nos dous obxetos. De cada catro partes, a superior esquerda é igual á inferior dereita. As outras duas son tamén iguais e máis escuras.

Este outro efecto é o mesmo, sustituindo os degradados liñais por cónicos. Tamén están xirados 90 graos:

Poderíamos probar a combinar dous tipos de degradado diferentes: Cónico con liñal superposto en modo AND lóxico:

Resulta unha mestura de formas en cadrícula e radiais:

Agora probamos con tres: un degradado radial, outro liñal en AND lóxico, e outro cónico en XOR lóxico:

Temos unha combinación de bandas horizontais, sectores radiais e círculos concéntricos:

Tamén podemos acoplar os dous degradados liñais do primeiro exemplo en XOR lóxico, e superpoñer o resultante a un degradado radial:

Máis variacións: voltamos aos dous degradados liñais en modo XOR lóxico, e posterizamos o obxeto superior para introducir unha frecuencia diferente:

E por último, un exemplo a cor, superpoñendo duas copias xiradas 90 graos dun obxeto cun degradado tipo arco da vella dos que ofrece o programa, en modo XOR lóxico:

A experimentación non ten límite, aínda que canto máis regular sexa o motivo, máis evidente será tamén o efecto.

 


Arriba

  Páxina principal  
Modos de Fusión