MEDICIÓN DE ÁNGULOS

1- Ángulo que forma unha recta co Plano Xeometral (pendente), e co Plano da Representación (inclinación)
2- Ángulo que forma un plano calquera co Xeometral
3- Ángulo que forma un plano calquera co Plano do Cadro ou da Representación
4- Ángulo entre dúas rectas
5- Ángulo entre dous planos
6- Ángulo entre unha recta e un plano

1- Ángulo dunha recta co Plano Xeometral, e co da Representación.- O primeiro ángulo (pendente da recta) resólvese colocando en verdadeira magnitude o triángulo que forman no espacio a traza vertical, a súa proxección en LT e a traza horizontal. Cun abatemento do plano vertical que contén a r sobre o Plano do Cadro, os dous primeiros puntos non se moven, e só hai que trasladar H medindo en LT o segmento T1-H:

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

O segundo ángulo (inclinación da recta) está presente no plano de canto que contén a recta, polo tanto proxectamos a traza H ortogonalmente sobre LT, medimos a porfundidade de H e situámola perpendicularmente ao segmento T-H'' no abatemento sobre o PR. No triángulo abatido TH''H''' aparece o ángulo buscado.

2- Ángulo que forma un plano calquera co Xeometral.- Resolvémolo trazando un plano vertical coa traza horizontal perpendicular á do plano dado. Localízase primeiro a fuga das perpendiculares (F), e dende ela en calquera dirección cómoda trázase a nova traza horizontal, que corta á primeira no punto A. A traza vertical cortará á do plano dado no punto B. A pendente do segmento intersección i é a do plano. Abatemos neste caso o plano vertical situando A' en LT, e xa temos o ángulo:

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

3- Ángulo que forma un plano calquera co da representación.- Este ángulo (inclinación) é o que forman as interseccións co plano dado e co da representación, dun plano de canto perpendicular a ambos os dous. Por un punto A calquera da traza v facemos perpendicularmente a traza v do plano de canto, que corta a LT en B, sendo BP a traza horizontal, e BA a intersección co plano dado. Trátase logo de abater o triángulo ABC:

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com  

Sabendo que AB e BC son perpendiculares no espazo, calcúlase a verdadeira medida do segmento CA: AC', e dende A lévase a medida sobre unha perpendicular a AB por B. O ángulo BA(C) é o que se busca.

4- Ángulo entre dúas rectas.- O ángulo que forman dúas rectas é o mesmo que o formado polas dúas visuais que partindo do punto de vista sitúan no plan os dous puntos de fuga. Polo tanto pode calcularse abatendo o triángulo que forman V e as fugas.

Trázase a recta ou segmento Fa-Fb. A altura do triángulo sobre este lado é o segmento V-A, sendo A o punto máis cercano a P. Abatendo primeiro perpendicularmente V, colocamos logo a distancia AV perpendicular a Fa-Fb, obtendo o triángulo abatido.

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

5- Ángulo entre dous planos.- O ángulo que forman dous planos equivale ao que forman dúas rectas perpendiculares a cada un deles. Localizando o punto de fuga de cada unha destas direccións perpendiculares, despois podemos facer o mesmo cálculo que no apartado anterior, ángulo entre rectas.

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com

6- Ángulo entre unha recta e un plano.- O ángulo que forman unha recta e un plano é o complementario do que forma a recta cunha perpendicular ao plano. Polo tanto podemos localizar a fuga das perpendiculares ao plano e aplicar o método anterior (ángulo entre rectas), sabendo que despois temos que restar de 90º o resultado.

Este es un Applet de Java creado con GeoGebra desde www.geogebra.org – Java no parece estar instalado Java en el equipo. Se aconseja dirigirse a www.java.com