Representación da recta:

Para que unha recta estea correctamente representada, debemos situar dous puntos en proxección principal e horizontal, ou ben dous segmentos que correspondan ás proxeccións da propia recta:

Recta por puntos - - Recta por proxeccións

Como vemos, a primeira opción leva á segunda, xa que cada par de puntos define tamén un segmento.

Puntos notables dunha recta. Son tres:

* Traza vertical ou punto onde a recta corta ao plano do cadro. Noméase habitualmente coa letra T (resérvase a V para o punto de vista), e ten distancia cero, polo que a súa proxección horizontal T1 está sempre sobre LT.

* Traza horizontal ou punto onde a recta corta ao plano xeometral. Noméase habitualmente coa letra H, e ten cota cero, polo que as dúas proxeccións coinciden neste punto.

* Punto de fuga. É a intersección co plano do cadro dunha visual paralela á recta, polo que resulta ser a representación da distancia infinita da recta. Noméase habitualmente coa letra F, e a súa proxección horizontal F1 está sempre sobre LH.

para localizar a traza vertical e o punto de fuga, prolongamos a proxección horizontal ata cortar LT e LH, e buscamos verticalmente os puntos T e F na proxección principal. Para localizar H prolongamos as dúas proxeccións ata que se corten. Coloca o cursor sobre o gráfico para ver o proceso:

Tipoloxía da recta

Recta oblícua ascendente - é oblicua aos dous planos de proxección. Os puntos a maior profundidade tamén teñen maior cota, polo que o punto F está por enriba de LH:

Recta ascendente - - Recta ascendente

Recta oblícua descendente - é oblicua aos dous planos de proxección. Os puntos con maior distancia teñen menor cota, polo que o punto F está por debaixo de LH:

Recta descendente - - Recta descendente

Recta horizontal - é paralela ao plano horizontal de proxección, polo que non ten traza H. Todos os seus puntos teñen a mesma cota, e o punto de fuga está sempre sobre LH:

Recta horizontal - - Recta horizontal

Recta frontal - é paralela ao plano do cadro. Todos os seus puntos teñen a mesma profundidade, polo que non ten traza vertical nin punto de fuga. A súa proxección horizontal, polo tanto, é paralela a LT:

Recta frontal - - Recta frontal

Recta vertical - é perpendicular ao plano horizontal de proxección, polo que todos os seus puntos teñen a mesma proxección horizontal, coincidente coa traza H. Non ten traza vertical nin punto de fuga, xa que entra no grupo das rectas frontais:

Recta vertical - - Recta vertical

Recta de punta - é perpendicular ao plano do cadro, polo que o seu punto de fuga é o punto principal P. Non ten traza H, xa que entra no grupo das rectas horizontais:

Recta de punta - - Recta de punta

Recta paralela a LT - é paralela aos dous planos de proxección. Todos os seus puntos teñen a mesma distancia e cota, polo que as dúas proxeccións son paralelas a LT, e carece de puntos notables, ao ser a un tempo frontal e horizontal:

Recta paralela a LT - - Recta paralela a LT

Recta de perfil - está contida nun plano perpendicular aos dous planos de proxección, polo que o punto de fuga está sempre aliñado verticalmente con P.

Recta de perfil - - Recta de perfil

Outras posicións particulares:
* A recta a está contida no plano do cadro, por tanto está representada a tamaño real, e a súa proxección horizontal coincide con LT. Non ten trata vertical nin fuga.
* A recta b está contida no plano xeometral, polo que as dúas proxeccións son coincidentes, e só se traza a principal. Non ten traza horizontal.
* A recta c é unha recta visual, porque pasa polo punto de vista V. Todos os seus puntos teñen a mesma proxección principal, incluídos T, H e F. A proxección horizontal aparece perpendicular a LT
* A recta d atravesa LT, polo que as dúas trazas están no mesmo punto de corte.
* A recta e atravesa a liña neutra, polo que a súa traza H non é proxectable. Caracterízase porque as dúas proxeccións aparecen como rectas paralelas.

Plano oblicuo

Proba a modificar a posición desta recta para que sexa ascendente, horizontal ou descendente, e observa como se modifica a posición dos puntos T, H e F:

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)