Exames de Debuxo Técnico nas Probas de Acceso

Xullo de 2021
enunciados
solucións
Xuño de 2021
enunciados
solucións
Xullo de 2020
enunciados
solucións
Xuño de 2020
enunciados
solucións
Xullo de 2019
enunciados
solucións
Xuño de 2019
enunciados
solucións
Setembro de 2018 enunciados solucións
Xuño de 2018
enunciados
solucións
Setembro de 2017
enunciados
solucións
Xuño de 2017
enunciados
solucións
Setembro de 2016
enunciados
solucións
Xuño de 2016
enunciados
solucións
Setembro de 2015
enunciados
solucións
Xuño de 2015
enunciados
solucións
Setembro de 2014
enunciados
solucións
Xuño de 2014
enunciados
solucións
Setembro de 2013
enunciados
solucións
Xuño de 2013
enunciados
solucións
Setembro de 2012
enunciados
solucións
Xuño de 2012
enunciados
solucións
Setembro de 2011
enunciados
solucións
Xuño de 2011
enunciados
solucións
Setembro de 2010
enunciados
solucións
Xuño de 2010
enunciados
solucións
Setembro de 2009
enunciados
solucións
Xuño de 2009
enunciados
solucións
Setembro de 2008
enunciados
solucións
Xuño de 2008
enunciados
solucións
Setembro de 2007
enunciados
solucións
Xuño de 2007
enunciados
solucións
Setembro de 2006
enunciados
solucións
Xuño de 2006
enunciados
solucións
Setembro de 2005
enunciados
solucións
Xuño de 2005
enunciados
solucións
Setembro de 2004
enunciados
solucións
Xuño de 2004
enunciados
solucións
Setembro de 2003
enunciados
solucións
Xuño de 2003
enunciados
solucións
Setembro de 2002
enunciados
solucións
Xuño de 2002
enunciados
solucións
Setembro de 2001
enunciados
solucións
Xuño de 2001
enunciados
solucións
Setembro de 2000
enunciados
solucións
Xuño de 2000
enunciados
solucións
Setembro de 1999
enunciados
solucións
Xuño de 1999
enunciados
solucións
Setembro de 1998
enunciados
solucións
Xuño de 1998
enunciados
solucións
Setembro de 1997
enunciados
solucións
Xuño de 1997
enunciados
solucións