NIVEL I
Normas básicas: Tanxencia entre dúas circunferencias

Norma: Os centros e o punto de tanxencia estarán necesariamente aliñados.

Se as circunferencias son tanxentes exteriores, a distancia entre os dous centros é igual á suma dos radios. Se son tanxentes interiores, esta distancia é igual á diferencia dos radios.