NIVEL I
Normas básicas: Tanxencia entre circunferencia e recta

 

Norma: O radio do punto de tanxencia e a recta son perpendiculares.

Construiremos perpendiculares gracias ao Teorema do Lugar do ángulo recto:
as unións dos extremos de calquera diámetro dunha circunferencia con outro punto calquera sobre ela, forman un ángulo recto.