NIVEL III
PPP: Trazar circunferencias que pasen por tres puntos

 

Casuística: Sempre unha solución. Se os tres puntos están aliñados, a solución ten radio infinito (R).

O centro da única solución debe ser equidistante dos tres puntos, así que se localiza con dúas mediatrices.

 
Imprimir datos