NIVEL III
RRR: Trazar circunferencias tanxentes a tres rectas

 

Casuística: caso xeral, 3 solucións. Se se cortan nun mesmo punto, unha solución (P). Se dúas son paralelas, 2 solucións. Se o son as tres, ninguna.

No caso xeral hai catro solucións. Os seus centros son o incentro e os exincentros do triángulo definido polos cruces. Localízanse trazando as bisectrices precisas. Para trazar as solucións é conveniente localizar primeiro os puntos de tanxencia, mediante perpendiculares ás rectas dende os centros.

 
Imprimir datos