TANXENCIAS
Nivel I
Nivel II: Problemas que poden resolverse por relacións de Homotetia
Nivel III