Teorema de Apolonio

Páxina principal

(equivalencia)

Sección de Xeometría
Enunciado: Os paralelogramos circunscritos a unha elipse, de lados paralelos a un par de diámetros conxugados, son equivalentes ao rectángulo construído sobre os eixos.

 


Mover o centro C da circunferencia secante

Para demostrar gráficamente este teorema utilizamos a propiedade dos paralelogramos, descrita xa por Euclides, pola que podemos mover un dos lados ao longo da recta que o contén sen variar a súa lonxitude nin a distancia, obtendo sempre outro paralelogramo equivalente.

Para comprobalo, observamos no gráfico como se transforma un dos cuadrantes mantendo fixo o lado OP ata que outro lado pasa polo extremo do eixo maior -en verde-. Logo este último lado desprázase ata que o punto P coincida con este extremo do eixo -en morado- e finalmente o romboide resultante transfórmase nun cuadrante do rectángulo circunscrito á elipse.


Teoremas
 
Arriba