Teorema de Chasles

Páxina principal

 

Sección de Xeometría
Enunciado: Unha figura plana que se despraza por un plano pode ser levada dunha posición dada a outra posición tamén dada, mediante unha rotación arredor dun centro convenientemente elexido nese plano.

 

Podemos desprazar a figura transformada (en verde) movendo o seu vértice recto, ou rotala manipulando o vector. Veremos que sempre existe un centro que nos leva dunha figura á outra cunha única rotación.

Teoremas
 
Arriba