Teorema de D'Alembert

Páxina principal

 

Sección de Xeometría
Enunciado: Tres circunferencias, tomadas a pares, teñen seis centros de homotetia. Os tres exteriores están en liña recta, e tamén cada par de centros interiores cun dos exteriores.

 

Podemos comprobar no gráfico interactivo as aliñacións dos puntos onde concurren pares de rectas tanxentes comúns a dúas circunferencias. Unha demostración sinxela podemos establecela baseándonos na homotetia:

Sexan a, b e c os raios das circunferencias. A distancia DA é ao raio a como a distancia DB ao raio b. Podemos así facer as seguintes comparacións:

DA/DB = a/b ; FB/FC = b/c : EC/EA = c/a

(DA/DB)·(FB/FC)·(EC/EA) = abc/bca = 1

Cúmprese por tanto o enunciado do teorema de Menelao, demostrando que D, E, F están nunha recta que corta neses puntos o triángulo os lados (as prolongacións) do triángulo ABC.


Teoremas
 
Arriba