Teorema de Dostor

Páxina principal

 

Sección de Xeometría
Enunciado: Cando dous triángulos son semellantes, o produto das hipotenusas é igual á suma dos produtos dos outros lados homólogos. (1804)

 

Teorema de Dostor

 

Podemos consideralo unha variante do Teorema de Pitágoras, xa que, ao ser os lados homólogos tamén semellantes, cada un deles é proporcional ao cadrado sobre o lado correspondente de cada triángulo.

 

Teoremas
 
Arriba