Teorema de Feuerbach

Páxina principal

 

Sección de Xeometría
Enunciado: O círculo que pasa polos puntos medios dos lados dun triángulo e polos pés das alturas, é tanxente ás circunferencias inscrita e exinscritas.

 

Trátase dunha propiedade xeométrica do círculo dos nove puntos descrito no Teorema de Euler, de grande utilidade, xa que proporciona un método sinxelo para resolver gráficamente o trazado de circunferencias tanxentes a outras tres dadas (Problema de Apolonio).


Teoremas
 
Arriba