Teorema de Housel

Páxina principal

 

Sección de Xeometría
Enunciado: En todo triángulo, o centro da circunferencia inscrita, o punto de concurso das medianas, e o centro da circunferencia inscrita no triángulo formado unindo dous a dous os puntos medios do primeiro, están en liña recta, e a distancia entre os dous primeiros puntos é dupla da que hai entre os dous últimos.

 

Como vemos, trátase dunha variante interesante do Teorema de Feuerbach ou de Gauss.
Teoremas
 
Arriba