Teorema de Manheim

Páxina principal

 

Sección de Xeometría
Enunciado: Tres circunferencias están situadas no mesmo plano. Se por un mesmo punto pasan tres tanxentes interiores comúns ás circunferencias tomadas de dúas en dúas, as outras tres tanxentes comúns interiores pasan tamén por un mesmo punto. (1854)

 

Mover as circunferencias para comprobar a coincidencia.

 

Teoremas
 
Arriba