Teorema de Newton

Páxina principal

(Concurrencia en cuadrilátero circunscriptible)

Sección de Xeometría
Enunciado: As diagonais dun cuadrilátero circunscrito a un círculo, e as cordas dos puntos de tanxencia dos lados opostos, córtanse no mesmo punto.

 

Mover os puntos de tanxencia para comprobar a propiedade


Teoremas
 
Arriba