Teorema de Newton

Páxina principal

(aliñación en cuadrilátero circunscriptible)

Sección de Xeometría
Enunciado: A recta que une os puntos medios das diagonais nun cuadrilįtero circunscriptible pasa polo centro da circunferencia inscrita.

 

Mover os puntos de tanxencia para comprobar a propiedade


Teoremas
 
Arriba