Teorema de Pappus

Páxina principal

(Teorema do Hexágono)

Sección de Xeometría
Enunciado: Dadas dúas rectas e tres puntos calquera en cada unha delas, se unimos cada punto dunha recta aos da outra, estas unións crúzanse en tres puntos que están en liña recta.

Este teorema tamén funciona con puntos situados nunha curva cónica

Dentro da xeometría gráfica hai outro teorema tamén chamado
Teorema de Pappus, sobre os cuadriláteros inscriptibles. Ver Ver

Teoremas
 
Arriba