Teorema de Pappus

Páxina principal

(Cuadrilátero inscriptible)

Sección de Xeometría
Enunciado: O produto das distancias dun punto calquera dunha circunferencia a dous lados opostos dun cuadrilátero inscrito iguala o produto das distancias deste mesmo punto aous outros dous lados.

Se movemos o punto P no gráfico da esquerda, veremos como varían as distancias aos catro lados do cuadrilátero, e os rectángulos do gráfico da dereita, que representan cada un o produto dun par de distancias.

O paralelismo das dúas liñas grises demostra a equivalencia dos dous rectángulos.

Dentro da xeometría gráfica hai outro teorema tamén chamadoTeorema de Pappus ou Teorema do hexágono, sobre as unións de dous tríos de puntos en dúas rectas. Ver Ver

Teoremas
 
Arriba