Teorema de Pitot

Páxina principal

 

Sección de Xeometría
Enunciado: En todo cuadrilátero circunscrito, a suma de dous lados opostos iguala a suma dos outros dous lados. (1725)

 

Dende cada vértice do cuadrilátero hai a mesma distancia aos dous puntos de tanxencia contiguos, polo tanto sempre hai, por cada segmento pertencente ao lado AB ou CD, outro igual contido en BC ou AD.

Unha idea xeométrica moi semellante, sobre a igualdade das diferencias dos lados opostos, está descrita nun dos Teoremas de Steiner (VerVer).


Teoremas
 
Arriba