Teorema de Simson

Páxina principal

 

Sección de Xeometría
Enunciado: Se desde un punto situado na circunferencia circunscrita a un triángulo, trazamos perpendiculares a cada un dos lados deste, os tres puntos que obtemos están en liña recta.

 

Mover o punto de referencia P ou os vértices do triángulo para comprobar a aliñación das interseccións. A recta que pasa por estes tres puntos chámase Recta de Simson ou Recta de Wallace-Simson, e o seu lugar xeométrico -variando a posición do punto P- segundo Steiner, é unha deltoide tricúspide:

 


Teoremas
 
Arriba