Páxina principal

Traballos de preparación das probas de acceso -ABAU-
(Alumnos de Debuxo Técnico II, IES Xelmírez 1) 2020

 

1ª sesión. 25-maio-2020. Tema: Vistas e visualización de pezas (de Axonométrico a vistas).

Proposta para clase: Lámina 1 >

Resolver a man alzada as tres vistas a partir da isometría

Proposta para clase: Lámina 2 >

Resolver a man alzada as tres vistas a partir da isometría

Para ampliar:
Lámina 3 >

Resolver a man alzada as tres vistas a partir da isometría

Solución Lámina 1 Ver
Solución Lámina 2 Ver
Solución Lámina 3 Ver
 

2ª sesión. 28-maio-2020. Tema: Vistas e visualización de pezas (de Axonométrico a vistas).

Para ampliar:
Lámina 4 >

Resolver as tres vistas

Para ampliar:
Lámina 5 >

Exemplo PAU: Facer as vistas

Para ampliar:
Lámina 6 >

Exemplo PAU: Facer as vistas

Solución Lámina 4 Ver
Solución Lámina 5 Ver
Solución Lámina 6 Ver
 

3ª sesión. 1-xuño-2020. Tema: Vistas e visualización de pezas (de vistas a Axonométrico).

Proposta para clase: Lámina 7 >

Trazar a isometría a man alzada

Proposta para clase: Lámina 8 >

Isometría a partir das vistas

Para ampliar:
Lámina 9 > Isometría a partir das vistas
Solución Lámina 7 Ver
Solución Lámina 8Ver
Solución Lámina 9Ver
 

4ª sesión. 4-xuño-2020. Tema: Vistas e visualización de pezas (de vistas a Axonométrico).

Proposta para clase:
Láminas 10-11 >

Axonometría a partir das vistas

Para ampliar:
Láminas 12-13 >

4 Exemplos pau.
Trazar a isometría

Documentación para as seguintes sesións: 1 folla moi resumida de Acoutación >
Solución Láminas 10-11 Ver
Solución Láminas 12-13Ver
 
 

5ª sesión. 8-xuño-2020. Tema: Acoutación.

Proposta para clase: Lámina 13 >

Distribuír a man alzada as cotas

Proposta para clase:
Lámina 14 >

Acoutar as vistas

Para ampliar:
Láminas 15-16 >

4 Exemplos pau.
Acoutar as vistas

Solución Lámina 13 Ver
Solución Lámina 14Ver
Solución Láminas 15-16Ver
 

6ª sesión. 11-xuño-2020. Tema: Desenvolvementos planos (Diédrico).

Proposta para clase: Lámina 17 >

Desenvolvemento plano

Exemplos pau: Láminas 18-19 >

Desenvolvementos planos

   
Solución Lámina 17Ver
Solucións Láminas 18-19Ver
 
 

7ª sesión. 15-xuño-2020. Exemplos pau para repaso do sistema diédrico.

Exemplos pau: Lámina 20 >

Pertenza, parale-lismo, intersección

Exemplos pau: Lámina 21 >

Figuras sobre planos

Exemplos pau: Lámina 22 >

3ª proxección, intersección

Solución Lámina 20Ver
Solución Lámina 21Ver
Solución Lámina 22Ver
 

8ª sesión. 18-xuño-2020. Tema: Homoloxía e Afinidade

Proposta para clase: Lámina 23 >

Homoloxía

Proposta para clase
exemplos Abau: Lámina 24 >

Homoloxía

Proposta para clase
exemplos Abau:
Lámina 25 >

Afinidade

Solución Lámina 23Ver
Solución Lámina 24Ver
Solución Lámina 25Ver
 

9ª sesión. 22-xuño-2020. Tema: Tanxencias

Proposta para clase:
exemplos Abau
Lámina 26 >

Proposta para clase:
exemplos Abau
Lámina 27 >

Proposta para clase:
exemplos Abau
Lámina 28 >

Solución Lámina 26Ver
Solución Lámina 27Ver
Solución Lámina 28Ver
 

10ª sesión. 25-xuño-2020. Exemplos pau para repaso do sistema diédrico.

Exemplos pau: Lámina 22 >

Pertenza, abatementos

Exemplos pau: Lámina 23 >

Seccións planas

Exemplos pau: Lámina 24 >

Seccións, verda-
deiras magnitudes