Páxina principal

Traballos de preparación das probas de acceso -ABAU-
(Alumnos de Debuxo Técnico II, IES Xelmírez 1) 2021

 

1ª sesión. 20-maio-2021. Tema: Vistas e visualización de pezas (de Axonométrico a vistas).

Proposta para clase: Lámina 1 >

Resolver a man alzada as tres vistas a partir da isometría

Proposta para clase: Lámina 2 >

Resolver a man alzada as tres vistas a partir da isometría

Para ampliar:
Lámina 3 >

Resolver a man alzada as tres vistas a partir da isometría

Solución Lámina 1 Ver
Solución Lámina 2 Ver
Solución Lámina 3 Ver
 

2ª sesión. 21-maio-2021. Tema: Vistas e visualización de pezas (de Axonométrico a vistas).

Para ampliar:
Lámina 4 >

Resolver as tres vistas

Para ampliar:
Lámina 5 >

Exemplo PAU: Facer as vistas

Para ampliar:
Lámina 6 >

Exemplo PAU: Facer as vistas

Solución Lámina 4 Ver
Solución Lámina 5 Ver
Solución Lámina 6 Ver
 

3ª sesión. 24-maio-2021. Tema: Vistas e visualización de pezas (de vistas a Axonométrico).

Proposta para clase: Lámina 7 >

Trazar a isometría a man alzada

Proposta para clase: Lámina 8 >

Isometría a partir das vistas

Para ampliar:
Lámina 9 > Isometría a partir das vistas
Solución Lámina 7 Ver
Solución Lámina 8Ver
Solución Lámina 9Ver
 

4ª sesión. 26-maio-2021. Tema: Vistas e visualización de pezas (de vistas a Axonométrico).

Proposta para clase:
Láminas 10-11 >

Axonometría a partir das vistas

       
Solución Láminas 10-11 Ver
   
 

5ª sesión. 27-maio-2021. Tema: Acoutación.

Documentación para as seguintes sesións: 1 folla moi resumida de Acoutación >

Proposta para clase: Lámina 12 >

Distribuír a man alzada as cotas

   
  Solución Lámina 12 Ver  
 

6ª sesión. 28-maio-2021. Tema: Acoutación.

Proposta para clase:
Lámina 14 >

Acoutar as vistas

Para ampliar:
Láminas 15-16 >

4 Exemplos pau.
Acoutar as vistas

 

Solución Lámina 14Ver
Solución Láminas 15-16Ver
 
 

7ª sesión. 31-maio-2021. Tema: Desenvolvementos planos (Diédrico).

Proposta para clase: Lámina 17 >

Desenvolvemento plano

Exemplos pau: Láminas 18-19 >

Desenvolvementos planos

   

 

Páxina Principal Contacto