Teorema de Bravais

Páxina principal

 

Sección de Xeometría
Enunciado: Dúas figuras simétricas dunha mesma figura respecto de dous centros ou dous planos diferentes son iguais.

 


Mover libremente a figura orixinal e os eixos,
e comprobar a igualdade cunha rotación

Para a demostración gráfica da igualdade, este gráfico utiliza o teorema de Chasles, xa que sempre existe un centro e un ángulo de rotación para probar a identidade de dúas figuras iguais nun mesmo plano.


Teoremas
 
Arriba